Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 1
4. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTr4)

 

KONFERANS HAKKINDA:

Toplantının ana hedefi ülkemizde ve dünyada, fen ve bilimlerinde (fizik, kimya, malzeme ve moleküler biyoloji ve mühendislik bilimlerinde (malzeme , makina, tekstil,  ve çevre gibi) nanobilim ve nanoteknoloji'nin çeşitli konularında çalışmaları ve katkıları ile tanınmış uzman araştrıcıları biraraya getirerek ilgili alanlardaki son gelişmelerin tartışılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir bilimsel ortam hazırlamaktır. Ulusal ve uluslararası uzman araştırıcıların sunumlarından ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek amacı ile üniversitelerimiz, kamu sektörlerimiz ve sanayi kuruluşlarımızdan seçkin panelistlerin katılımı ile gerçekleşecek bir forum düzenlenecektir. Panelistlerin görüş ve önerileri ile ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji alanında ilerleme kaydedilebilmesi için alınması gereken kurumsal tedbirler ve teşvikleri (üniversite-sanayi işbirliği, ulusal ve uluslararası projeler (TÜBİTAK, DPT, NSF, AB projeleri gibi) özetleyen bir rapor bildiri hazırlanacak ve ilgili kuruluşlara sunulacaktır.


 

Bu bağlamda, Akron Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Sancaktar'ın değerli katkılarıyla düzenlediğimiz özel “Nanobilim ve Nanoteknoloji Çalıştayı” Türk ve Amerikan bilim adamlarını ve teknokratlarını biraraya getirmeyi amaçlamaktadır.  Üniversitelerimizde, kamu ve sanayi kuruluşlarında araştırma yapan gençlerimizin “nanobilim ve nanoteknoloji” konusunda en son gelişmeler hakkında bilgilendirilecekleri bu özel çalıştayın önemli bir katkısı  heriki ülke bilim adamları arasında bu konularda eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin başlatılmasına önayak olacak araştırma programlarının hazırlanmasına ve geliştirilmesine zemin oluşturmak olacaktır.  Bilim adamlarımızın ve sanayicilerimizin yoğun ilgisini çekeceğine inandığımız ve uluslararası bilim camiasının tanınmış bilim adamlarının ve teknokratların katılacağı bu çalıştayın konu başlıkları şunlar olacaktır:

A- Grafin tabanlı malzemeler,
B- Polimer nanokompozitlerin nobel üretim teknikleri,
C- Yüksek kapasiteli hidrojen depolama mühendisliği,
D- Nano- and Micropaterning,
E- Moleküler boyutta cihaz fabrikasyonu ve fotonik ve plazmonik uygulamaları,
F- Çok işlevli nanokompozit kaplamalar,
G-Cage-yapılı Clathraterler'in magnetik ve süperiletkenlik özellikleri,
H- Nanoteknoloji ve ilaç üretimi ve tek hücre karakterizasyonu.


 


 


 

NanoTR4 ve "Nanoscience and nanotechnology" çalıştayı NSF tarafından desteklenmektedir
(Award No: CMMI-0827815).

 

NanoTR4 ve "Prospects of Nanotechnonogy" sempozyumu EU FP7 Unam-Regpot projesi tarafından desteklenmektedir.